ADVERTISING IN  "TWIERDZA"
 
all you need know

 Adres Redakcji:

 Redakcja TWIERDZY
 ul Hubska 96/100
 50-502 Wrocław
 tel. 71 78 280 40
 577 565 007
 twierdza@ssk.pl
 prenumerata@twierdza.info


Spis treści nr 6(58)/2009

Projektowanie systemów CCTV za pomocą programu VideoCad (cz. 14)
Orliki i monitoring

Waldemar Fiałka
Orliki - temat sportowo-polityczny. Mają być podobno receptą na sukcesy naszej reprezentacji piłkarskiej w odległej przyszłości. Czy aby na pewno ambitne zamierzenia autorów tej akcji się ziszczą? Biorąc pod uwagę mnogość problemów, nie należy się dziwić, że w ferworze walki zapomniano o tak banalnej sprawie, jak systemowe zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu.

Najlepsi na Alarmie
10. edycja kieleckich targów (4-5 listopada)

NOWE PRODUKTY

Termowizja w Orlenie
Tak jak w każdym zakładzie petrochemicznym problem bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych i sprawy, jakie się z tym łączą, są poważnie traktowane. Należą do nich m.in. kwestie dotyczące nieautoryzowanego dostępu.

Radar i kamery C-ALLView
Artykuł CBC Group
System wizyjny, termowizyjny i podczerwień - połączone w systemie Radar Vision do ochrony obszarów o dowolnie definiowanych granicach.

Monitoring szkoły podniósł bezpieczeństwo
Krzysztof Krasowski, Markus Kissel/Videor
Przykład zastosowania systemu dozoru w jednej z szkół landu Hesji w Niemczech.

Jak najkorzystniej zmienić system analogowy na cyfrowy
Piotr Bettin, CTR Partner
Mimo znacznego wzrostu popularności rozwiązań IP, nadal zdecydowana większość systemów wizyjnych to instalacje analogowe. Wraz z upowszechnianiem się instalacji cyfrowych oraz pojawianiem się nowych rozwiązań technologicznych, coraz częściej użytkownicy decydują się na sieciowe systemy monitoringu IP. Istnieje kilka sposobów przejścia z systemu analogowego na cyfrowy. O tym, który ze sposobów jest w danej sytuacji najkorzystniejszy, decyduje wiele czynników.

Nowe możliwości rejestracji sygnału wizyjnego
Radomir Dębek, Bosch Security Systems
Rejestracja strumienia wizyjnego jest we współczesnym systemie telewizji bodaj najważniejszym, choć często niedocenianym elementem. Operator korzysta bowiem głównie z podglądu na żywo, ewentualnie wykonuje eksport wymaganej sekwencji wideo. Nie będzie on jednak w stanie określić obecnego stanu technologii rejestracji. Wynika to z braku świadomości, jakie możliwości już dziś są dostępne w rozwiązaniach IP.

Urządzenia światłowodowe w CCTV
Katarzyna Gołaszewska, Dipol
W ciągu ostatnich kilkunastu lat można zauważyć szybki rozwój transmisji optycznej. To zasługa ogromnych możliwości transmisyjnych światłowodów. W rozbudowanych systemach
monitoringu, zwłaszcza miejskiego, nieuniknione będzie stosowanie światłowodów ze względu na rosnącą liczbę przesyłanych danych.

Zapis na kartach SD w kamerach IP Internec
Mariusz Jastrząbek
Dlaczego budować systemy CCTV bez dysków twardych? Ponieważ rejestracja przy zastosowaniu karty SD jest cicha, nie wymaga wentylatorów, ma niski pobór prądu, jest niewrażliwa na drgania i przeciążenia oraz umożliwia pracę w ujemnych temperaturach. Brak elementów mechanicznych oznacza również większą niezawodność. Główną wadą pozostaje stosunkowo niewielka pojemność dostępnych kart SD.

Pożar zawsze wykryty
Artykuł firmy Volta
Adresowalny system firmy Cooper z dotykowym wyświetlaczem LCD, umożliwia identyfikację pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki z przyporządkowanym opisem nazwy pomieszczenia.

ACCO
Nowa, rozbudowana funkcjonalność

Aleksandra Jasieńska, Satel

Bezprzewodowe bezpieczeństwo Agility
Adam Kluska, Alpol Katowice

Analiza zachowań ludzkich
- rozpoznawanie gestów i osób

Sławomir Maćkowiak, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej
i Mikroelektroniki, Politechnika Poznańska

Przyjrzyjmy się metodom rozpoznawania osób po sposobie ich zachowania. Przedstawiamy rozwiązania, które są z powodzeniem wykorzystywane w analizie zachowania dla celów identyfikacji. Automatyczna interpretacja działań, gestów i interakcji między ludźmi, jak również automatycznego rozpoznawania osób i oceny sytuacji byłaby bardzo przydatna w systemach nadzoru wizyjnego i identyfikacji biometrycznej.

Skorowidz firm branżowych

Informacje, produkty

aktualny numer
Nowy numer - zobacz spis tresci
 
o tym pisaliśmy