ADVERTISING IN  "TWIERDZA"
 
all you need know

 Adres Redakcji:

 Redakcja TWIERDZY
 ul Hubska 96/100
 50-502 Wrocław
 tel. 71 78 280 40
 577 565 007
 twierdza@ssk.pl
 prenumerata@twierdza.infoSystemy bezpieczeństwa w szkole
Marian Mazurski
Architektura budynku i okołoszkolnych terenów otwartych, wspomagające systemy techniczne oraz obowiązujące procedury mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w szkole. Są one ze sobą ściśle powiązanie i aby wszystko zagrało, należy przyjrzeć się im wszystkim.

VideoCad wersja 5.0 (cz. 2)
Jakie problemy szkoły chcą Państwo rozwiązać za pomocą monitoringu wizyjnego?

Waldemar Fiałka
Budowa szkolnego systemu monitoringu wizyjnego w naszych krajowych realiach rozpoczyna się zazwyczaj w gabinecie dyrektora szkoły. Najgorszym przypadkiem jest sytuacja, w której wykonawca słyszy następujące stwierdzenie: „Proszę zamontować mi w szkole cztery kamery w tym, tym, tym i tym miejscu. W sekretariacie mamy komputer. Proszę go doposażyć w jakąś kartę do rejestracji wideo. Mam na to 4 tysiące złotych. A tak w ogóle to uważam monitoring za zbędny, bo u mnie w szkole wszystko jest OK”.
W artykule krok po kroku zajmiemy się przykładem profesjonalnego projektu monitoringu wizyjnego szkoły i oceną jego efektywności za pomocą programu VideoCAD.

pdf Lista kontrolna wypełniona wspólnie przez inwestora
i projektanta pomoże w budowie systemu monitoringu wizyjnego szkoły.


Monitoring szkoły
Co i jak monitorować?

Marek Dzioch, Dipol

SPECJALIŚCI OCENIAJĄ
Jak zrealizować system monitoringu?
Jaki sposób przeprowadzenia przetargu publicznego będzie najkorzystniejszy?

Nowe produkty

Centralne zarządzanie wizyjnymi systemami bezpieczeństwa
Bosch Video Management System

Jan T. Grusznic, Bosch Security Systems

Technologia Pixim Digital Pixel System w szerokodynamicznych kamerach D-Max
Marcin Gierszner, Alpol
Swoistym sercem kamer i przy tym jednym z kluczowych elementów wpływających na generowany przez kamery obraz jest przetwornik, który w połączeniu z układem DSP odpowiada za jakość sygnału. Rozwój systemów monitoringu i wzrastające wymagania klientów końcowych powodują sytuację, w której możliwości obecnie stosowanych matryc CCD i CMOS APS są już niewystarczające. Wyraźnie widać wzrastające zapotrzebowanie na kamery o szerokiej dynamice, pozwalające na zachowanie i rejestrację szczegółów zarówno w „światłach”, czyli bardzo jasnych obszarach, jak i w „cieniach”, czyli obszarach niemal pozbawionych światła.

IP-PRO – nowoczesny system CCTV w technologii TCP/IP
Tomasz Szymałkowski, Miwi-Urmet

Klaus-1600P
Pojęcie „rejestrator cyfrowy” nabiera nowego znaczenia

Tomasz Filipek, Tayama Polska

NVR Software 2.0
Oprogramowanie do monitoringu 

Marek Pałac, APS Access Pro System

Co nowego w Geovision?
Cz. 2: Nowe oprogramowanie v8.11

Tomasz Polus, Polvision

Monitorowanie sytuacji alarmowych
Robert Wojtaś, Piotr Jędrzejewski/Progryf 
Podstawą pracy współczesnych Alarmowych Centrów Odbiorczych (ACO) jest oprogramowanie wizualizujące sygnały alarmowe wraz z dodatkowymi informacjami na temat monitorowanych obiektów. Istnieje wiele różnych programów służących do wspierania operatorów ACO w obsłudze nadchodzących sygnałów. W większości są to systemy rozprowadzane przez producentów stacji odbiorczych jako uzupełnienie ich sprzętu. Istnieją również systemy niezwiązane z żadnym konkretnym sprzętem, ukierunkowane na integrację obsługi różnych stacji odbiorczych. Przykładem jest system Monstrum.

SMET-256
Konwerter Ethernet-telefon

Karol Ginter, Satel

Rejestrator Unimo
Witold Horowski, Merx

Przemysłowy system komunikacji wewnętrznej firmy Commend
Przemysław Kaźmierczak, C&C Partners Telecom

Biometryczne systemy kontroli dostępu (cz. 3)
Identyfikacja jak na dłoni

Michał Skuza, Aleksandra Gierybo/Deep Blue Biometrics

Informacje, produkty

Skorowidz firm branżowych

numer 2(43)/2007
Nowy numer - zobacz spis tre?ci
 
o tym pisaliśmy