ADVERTISING IN  "TWIERDZA"
 
all you need know

 Adres Redakcji:

 Redakcja TWIERDZY
 ul Hubska 96/100
 50-502 Wrocław
 tel. 71 78 280 40
 577 565 007
 twierdza@ssk.pl
 prenumerata@twierdza.info


Spis treści nr 1(65)/2011

NOWE PRODUKTY

Sieciowe rejestratory wideo - NVR
Marian Mazurski
Powszechne wykorzystanie techniki IP w systemach zabezpieczeń, a szczególnie w systemach telewizji wideodozorowej to dzisiaj nic dziwnego. Większość tradycyjnych producentów kamer CCTV albo przez własne projekty, albo przez OEM, albo przez akwizycję innych firm ma w swojej ofercie całą gamę kamer IP, również wielu producentów dotychczas postrzeganych jako działających raczej w dziedzinie urządzeń i systemów komputerowych zwietrzyło okazję poszerzenia swojej oferty i rozpoczęło produkcję kamer i innych urządzeń telewizji wideodozorowej opartych na technice IP.

Prezentacje
Bieżąca oferta producentów i dystrybutorów rejestratorów sieciowych NVR.

Kilka uwag do tabeli

Tabela porównawcza parametrów rejestratorów sieciowych NVR

Zdalny dostęp do rejestratora
- co to znaczy?

Paweł Król, GDE Polska
Zdalny dostęp do rejestratorów dla większości oznacza łączenie się z nimi przez internet. Jednak obszar jego zastosowań jest o wiele szerszy. W artykule omówiono zagadnienia: podstawy sieci komputerowych, adres stały i dynamiczny, adres routowalny i nieroutowalny, porty i ich przekierowanie, serwisy DDNS, wymagania stawiane łączu internetowemu, rodzaje zdalnego dostępu do rejestratorów, konfiguracja rejestratora, dostęp z przeglądarki, dostęp przez klienta sieciowego.

Rejestratory bez ograniczeń
Tomasz Polus, Polvision
Seria rejestratorów sieciowych RACK PRO NVR (RPNVR) firmy Polvision.

LAN-RING w systemach IP CCTV
Rafał Paździórko, Adestra
W ostatnich latach sieci Ethernet znalazły szerokie zastosowanie również w systemach telewizji przemysłowej. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom na sprzęt gotowy do pracy w trudnych warunkach - jakimi są aplikacje CCTV w obiektach przemysłowych - a także w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, firma Metel z Czech przygotowała system switchów światłowodowych LAN-RING..

Raytec - oświetlacze
Jakub Regulski, Fortuna Communication
Oświetlacze, które oferuje Raytec, dzielą się na trzy grupy: Raymax - oświetlacze podczerwieni, Raylux - oświetlacze światła białego (widzialnego) oraz Hybrid - rozwiązania będące połączeniem dwóch pierwszych.

Gwarantowana weryfikacja:
karta plus zdjęcie

Grzegorz Michalski, Volta
Coraz częściej inwestorzy decydują się na wprowadzanie zintegrowanych rozwiązań do swoich obiektów, tzn. na połączenie wszystkich bądź wybranych systemów w całość.
Firma Generix, dysponująca wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu systemów RCP, przygotowała oprogramowanie dla małych i do średnich systemów bezpieczeństwa, umożliwiające zintegrowanie systemów kontroli dostępu z kamerami IP.

Nowoczesny monitoring
Michał Konarski, Satel
Najskuteczniejszą formą zawiadamiania o sytuacjach wymagających interwencji jest prowadzenie monitoringu - systemu przesyłania informacji z obiektów chronionych do alarmowych centrów odbiorczych (stacji monitorujących). W Polsce wciąż najpopularniejszą formą monitoringu jest monitoring telefoniczny, łatwy do sabotowania. Rozwiązaniem może być skorzystanie z cyfrowych kanałów transmisji, takich jak sieci GPRS czy TCP/IP. W tym celu firma Satel opracowała cały zestaw urządzeń: moduły GPRS-T1, GPRS-T2, GSM LT-2 i GSM-4 dla transmisji bezprzewodowej oraz ETHM-1 i ETHM-2 dla łączy TCP/IP z wykorzystaniem standardu Ethernet.

Bezprzewodowa transmisja w CCTV
Łukasz Kopciuch, Wojciech Trojniar/Dipol
Transmisje bezprzewodowe są coraz ważniejsze w telekomunikacji, dotyczy to również transmisji sygnałów wideo w instalacjach CCTV. Szczególne znaczenie ma wykorzystanie Wi-Fi w monitoringu obiektów rozproszonych (placów budowy, składów budowlanych, parkingów itp). W artykule praktyczne schematy ilustrujące sposoby wykorzystania technologii bezprzewodowych w monitoringu.

Dozór wizyjny wspiera sprzedaż detaliczną
Agata Majkucińska, Axis Communications

Jakość monitoringu
Analiza ruchu ludzi i pojazdów

Waldemar Fiałka
Co to jest dobry i skuteczny monitoring? Czy możemy prosto ocenić jakość monitoringu? Spróbujmy dokonać oceny jakości monitoringu w oderwaniu od parametrów technicznych urządzeń wchodzących w jego skład. Niemożliwe? Możliwe.

Informacje, produkty

Skorowidz firm branżowych


aktualny numer
Nowy numer - zobacz spis tresci
 
o tym pisaliśmy